ya

ya
1.
bağl. Bölgü və ehtimal mənalarını bildirir (ya da, ya da ki, ya ki variantları da vardır). Ya təmə kəs həyat zövqündən; Ya ləbiləli- dilsitandan keç. F.. Ya buyur cəllada, ya çəkdir dara; Ya yetir dərmana, üzün bürümə! A. Ə.. Bunu da ərz edirik ki, . . məktubu Hacı Məcid əfəndi ya özü yazıb, ya öz yavuq adamlarının birinə yazdırıb. . C. M..
2.
n. <ər.> Xitab bildirir. Ya qismət! Ya mədəd! – Qədək aldım yaxalıq; Gəldi düşdü bahalıq; Can üzüb, yar sevmişəm; Sən kömək ol, ya xalıq! (Bayatı). Ver muradın bu Vaqifin, ya sənəm! M. P. V.. <Əsgər:> Gəl, Əsgər, ya qismət de, bunu al! Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”